Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Acords per al Desenvolupament

ACORDS PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF

DECLARACIONS
 1. Una comarca en transformació
  En els darrers anys, la comarca del Garraf ha sofert una transformació econòmica important passant d’una economia basada en la indústria, a una altra basada en el turisme, la promoció del sòl i la construcció. Aquesta realitat, sumada a l’actual conjuntura econòmica que situa Europa en un nou paradigma, obliga a definir noves estratègies de futur.
  Aconseguir una alta qualitat de vida i convertir-nos en un entorn competitiu capaç de generar oportunitats per a les persones i les empreses és un objectiu difícil, però el volem assolir; la finalitat és que el Garraf sigui una comarca emprenedora, innovadora i creativa. Cal treballar en diversos fronts, però el primer és la reactivació econòmica –en moments de dificultats– i per això donem ple suport a les empreses i als emprenedors, que són els veritables generadors d’ocupació.
 2. Treball en concertació
  Els agents socials i econòmics i les administracions públiques treballem de manera conjunta i concertada fent un esforç més gran, tal i com exigeix el nou entorn. L’existència de Node Garraf, agència de desenvolupament, ja ha estat un exercici de concertació; per tant, comptem amb un instrument al servei del territori que ha de permetre desenvolupar aquestes apostes estratègiques a la comarca del Garraf, un model més proactiu, destinat a donar suport als motors del seu desenvolupament, amb un treball de concertació i cooperació dels agents socials i econòmics i les administracions, i també de les administracions públiques entre si, concertant polítiques, racionalitzant recursos i agilitzant el desenvolupament de l’activitat econòmica als municipis de la comarca.
 3. Recursos endògens
  La capacitació de les persones, l’aposta per l’emprenedoria, la protecció del patrimoni natural, l’impuls als sectors emergents, la millora de les infraestructures, etc. són elements d’importància cabdal per al futur del territori. Els municipis del Garraf necessitem focalitzar les nostres energies cap a un nou desenvolupament econòmic que comporti una projecció més gran de futur per a tots els nostres ciutadans i ciutadanes. Les administracions i els agents socials i econòmics vinculats al territori així ho entenem i, per tant, ens comprometem a treballar ara i en un futur per a desenvolupar els nostres actius, identificant-los bé, en benefici de l’activitat econòmica i del benestar de la ciutadania.
 4. Amb visió de mig i llarg termini per a canviar el model
  Visualitzem un horitzó a mig i llarg termini on els municipis del Garraf esdevinguin un espai vital, útil per a les empreses i per a les persones. Treballem per al 2020 en tres grans àmbits: a) Territori i infraestructures al servei del model econòmic i social; b) Desenvolupament econòmic, com a actiu del model; i c) El coneixement, com a motor de les persones.
  Per aquest motiu, les entitats sotasignats formalitzem els presents pactes per als quals ens comprometem a treballar per a fer-los possibles:

PACTES

TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PRIMER: Entorn territorial
SEGON: L’urbanisme com a eina de planificació del sòl
TERCER: La protecció del medi ambient i el medi rural
QUART: Energia i desenvolupament sostenible
CINQUÈ: Les infraestructures i la mobilitat sostenible

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

SISÈ: La competitivitat dels sectors madurs

Turisme. Apostar pels actius de la comarca: patrimoni cultural i natural, gastronomia, enoturisme, ecoturisme i activitats relacionades amb el mar. Continuar potenciant el turisme de negocis i reunions i afavorir el turisme de salut com a eixos d’atracció de visitants internacionals.

Desenvolupar i potenciar la nova marca Costa Barcelona lligada als actius del Garraf per enfortir el seu perfil internacional.

Comerç. Apostar per un comerç mediterrani de proximitat i de qualitat, afavorint la mobilitat dels visitants i turistes als centres de les viles amb comoditat i confortabilitat. Analitzar un acord a nivell comarcal sobre els horaris comercials.

Construcció. Apostar per la formació i el reciclatge dels treballadores/es preparant-los per a les noves oportunitats que genera el sector: rehabilitació energètica, manteniments, rehabilitació d’edificis, edificis intel·ligents, etc., tot potenciant la col·laboració de les empreses del sector per a guanyar dimensió.

Hostaleria i restauració. Potenciar la formació d’alt nivell dels treballadors/es amb cursos d’alta especialització. Promocionar una plataforma de difusió de la gastronomia i la restauració del Garraf i promoure més infraestructura hotelera on en manca i modernitzar l’existent, millorant la seva qualitat.

Agricultura i pesca. Apostar per la diversificació de processos i la innovació en el sector primari existent a la comarca per a permetre’n el seu desenvolupament econòmic.

SETÈ: Potenciar sectors emergents: TIC, eficiència energètica i energies renovables, atenció a les persones, serveis a les empreses i activitats relacionades amb el mar
VUITÈ: L’emprenedoria

EL CONEIXEMENT

NOVÈ: L’educació com a base del desenvolupament humà
DESÈ: La capacitació i la formació professional
ONZÈ: Els estudis universitaris
DOTZÈ: El Talent del Garraf

Entitats signats:

Neus Lloveras
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

Miquel Forns
Alcalde de Sitges

Josep Antoni Blanco
Alcalde de Sant Pere de Ribes

Mònica Miquel
Alcaldessa de Cubelles

Rosa Huguet
Alcaldessa de Canyelles

Joaquim Mas
Alcalde d’Olivella

Juan Luis Ruiz
President del Consell Comarcal del Garraf

Xavier Cardona
President de l’ADEG

Amadeu Pujol
President de la Cambra de Comerç de Barcelona al Garraf

Francesc Rica
Secretari General UGT
Anoia-Alt Penedès-Garraf

Albert Rodríguez
Secretari General CCOO
Alt Penedès – Garraf

Vilanova i la Geltrú, 1 de març del 2012

Podeu descarregar aquest document en PDF

Amb el suport de: