Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Sessió constitutiva del Consell de la Formació Professional, Ocupacional i Universitària al Garraf

La iniciativa prové del Pacte Comarcal per l’Ocupació al Garraf; en concret de la seva 3a línia estratègica, que es centra en la Formació, i encara més en la primera de les mesures, que preveu la creació d’un consell de la formació del Garraf. La posada en marxa d’aquest Consell també obeeix a la necessitat de promoure un espai d’interrelació entre els diferents segments de la formació no obligatòria.

 

Tots els centres de formació ocupacional i tots els centres que imparteixen cicles de formació professional participaran en la posada en marxa del nou Consell. Amb ells estaran altres instituts de secundària, les organitzacions sindicals UGT i CCOO, com també la FEGP, l’Escola Oficial d’Idiomes, l’Escola Municipal d’Art i Disseny, l’Escola de Direcció d’Empresa, el Centre de Formació d’Adults Teresa Mañé i l’Inform Sefed.

 

La coordinació d’aquest nou espai de participació anirà a càrrec de l’Agència de Desenvolupament NODE Garraf, de la mà del Consell Comarcal.

Amb el suport de: