Agència de
Desenvolupament
Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

ANUNCI BOPB_ BASES CONVOCATÒRIA BORSA TECNIC/A PROMOCIÓ ECONÒMICA_SANT PERE DE RIBES

CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER GENERAR UNA BORSA DE TREBALL I PODER SELECCIONAR UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA PER TAL DE PODER COBRIR VACANCES, PROGRAMES DE SUBVENCIONS […] DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES, PER CONCURS –OPOSICIÓ

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

 

Podeu consultar les Bases a:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&01/022018001390.pdf&1

Amb el suport de: