Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

AJUNTAMENT SANT PERE DE RIBES- CONVOCATORIA 2019:

Bases Reguladores per a la concessió de subvencions per fomentar la creació i millora d’activitats econòmiques, noves persones donades d’alta del règim d’autònoms i per a la innovació de les empreses a Sant Pere de Ribes.

Informació en aquest enllaç.

 

Amb el suport de: