Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Eficiència energètica en l’habitatge i la mobilitat

Dimecres 1 de març a la sala d’actes del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú, en Lluís Morer, cap de Programa d’Eficiència Energètica de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), va animar a seguir treballant per la promoció de la Rehabilitació i renovació energètica d’edificis, amb l’objectiu d’obtenir edificis de balanç energètic gairebé zero, tendència a la què ens aboquen les normatives europees.

Essent conscients de la necessitat de disminuir el consum energètic en els habitatges, es fa la reflexió que s’ha de canviar l’estratègia fins ara emprada per incentivar les millores necessàries per assolir-ho, doncs es basava només en una justificació econòmica de les inversions la què per si sola no ha estat efectiva. Es planteja incorporar el posar en valor els edificis rehabilitats que ofereixen un major confort a menys cost energètic i incloure aquest valor en criteris de mercat per tal d’incrementar el valor de tassació d’aquelles vivendes rehabilitades amb criteris d’estalvi i eficiència energètica.

Tal com es va apuntar en el Pla per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis presentat al novembre del 2015, recordar la necessitat d’actuar en el parc d’edificis existents de la comarca on més del 60% dels habitatges estan construïts abans dels anys 90.

A principis d’any es va presentar el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya que neix de la necessitat de generar un diàleg entre totes les forces polítiques i els representants de la societat civil per consensuar un nou model energètic català renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria d’energia. D’aquest es desprèn el Pla d’acció 2107-2025 Energia neta per tots els catalans, on destaquem de les deu actuacions previstes l’actuació 2 que parla de la rehabilitació energètica, l’actuació 3 el desplegament de l’autoconsum i l’actuació 4 el vehicle elèctric d’on sorgeix el pla estratègic PIRVEC per dotar d’infraestructures de punts de recàrrega per a vehicle elèctric a tot Catalunya.  A partir de la que s’han publicat els ajuts per a realitzar aquestes instal·lacions de punts de recàrrega:

RESOLUCIÓ EMC/270/2017, de 15 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per al 2017  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7314/1591290.pdf

Aquests ajuts van destinats a finançar les instal·lacions de punts de recàrrega ràpida i semi ràpida a corporacions locals i punts privats de recàrrega vinculats per a famílies, corporacions locals, consorcis, fundacions i altres ens sense ànim de lucre.

PONÈNCIA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

PONÈNCIA VEHICLE ELÈCTRIC

 

Amb el suport de: