Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

El Fòrum Energètic proposa mesures d’estalvi i eficiència

Aquesta setmana NODE Garraf farà arribar als equips de govern i els grups polítics dels sis ajuntaments de la comarca un compendi de mesures proposades des del Fòrum d’Empreses de Serveis Energètics.

160914_2a reunio forum EE petitta

El Fòrum Energètic ha preparat un document en el què s’argumenten diferents propostes per a l’estímul de les bones pràctiques en matèria d’optimització energètica. El text es posarà a l’abast dels regidors per tal que ho tinguin en compte a l‘hora de redactar les ordenances fiscals de l’any vinent.

En el compendi d’incentius a l’eficiència energètica s’inclouen aspectes relacionats amb la mobilitat sostenible, la instal·lació d’energies renovables, les auditories energètiques, la rehabilitació energètica dels edificis, els sistemes d’aprofitament d’energia solar, la promoció de sistemes per a la recàrrega dels vehicles elèctrics i propostes en relació amb el comerç i el turisme. En tots els casos, es suggereixen mesures concretes, com ara la bonificació de la taxa de guals en el cas de vehicles elèctrics o per a aquells aparcaments comunitaris que disposin de punts de recàrrega per a motors elèctrics.

Les empreses i professionals que formen part del Fòrum Energètic, promogut per NODE Garraf, demanen als ajuntaments que incentivin l’adopció de pràctiques i recursos que garanteixin l’estalvi energètic i l’eficiència dels consums. L’aplicació d’aquests estímuls es pot expressar per la via de les ordenances municipals, amb l’aplicació de reduccions o bonificacions en determinades taxes i en la part dels impostos que depèn dels consistoris.

 

Documentació

PROPOSTA MESURES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ORDENANCES 2017_NODEGARRAF

Amb el suport de: