Agència de
Desenvolupament
Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES APROVA 120.000€ D’AJUTS PER A EMPRESES

Presentació de sol·licitituds fins el 31/10/2107.

 

Ajuts a la creació i millora, a les quotes de nous autònoms i a estudis per la innovació.

 

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha aprovat uns ajuts de 120.000€ per a empreses. Aquests ajuts es divideixen en tres línies:

 

 

 

 

La data límit de presentació de sol·licituds és el 31 d’octubre o fins exhaurir el pressupost total dels ajuts. Es poden consultar les Bases dels Ajuts a Empresa i els models de documentació a la web de l’ajuntament www.santperederibes.cat , a l’apartat empresa.

 

Accés directe a les Bases:

http://www.santperederibes.cat/documents/10180/99287/Bases+Reguladores+Ajut+Empresa+2017/7889dac6-e00a-4831-97ed-0530941ad4c3

Amb el suport de: