Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

NODE Garraf aposta per una estratègia industrial conjunta

Coincidint amb el revifament econòmic, la demarcació del Garraf ha guanyat opcions en relació amb la demanda de sòl i sostre industrial. La comarca té una posició estratègica i uns factors competitius que la fan cada vegada més atractiva per a la radicació d’indústries de petita i mitjana dimensió i de component tecnològic.

NODE, l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, ha presentat un estudi realitzat per la consultoria del prestigiós Institut Cerdà en relació amb les àrees industrials de la comarca. Es tracta d’un pla de promoció econòmica i màrqueting dels polígons d’activitat empresarial del Garraf.

De la mà de la Diputació de Barcelona i per encàrrec exprés de NODE Garraf, el document analitza les singularitats dels PAEs de la comarca, un per un, i extreu les fortaleses i els imants amb els què estan dotades aquestes àrees d’activitat.

A partir d’aquesta anàlisi prèvia, el pla de promoció determina les tàctiques de captació de noves empreses i alhora suggereix aspectes de dinamització dels polígons.

El pla no està exempt d’una mirada crítica, a partir del reconeixement de determinats dèficits i factors advers sobre els quals haurien d’actuar les respectives municipalitats si volen activar les parcel·les de sòl i sostre industrial disponible. Cal tenir en compte que els inversors tenen diversitat d’opcions per triar emplaçaments alternatius en comarques veïnes.

Una de les conclusions a les què arriba l’estudi és la necessitat de coordinar interessos i recursos per part dels ajuntaments del Garraf a l’hora de posar les parcel·les i naus disponibles en un mercat en el què la demanda cada vegada és més exigent.

Des de NODE Garraf s’advoca per una estratègia orquestrada, a partir d’un pla d’industrialització comarcal i un model industrial consensuat pels ajuntaments.

L’aposta per una nova indústria ha de ser compatible amb el pentàmer de serveis que predomina en l’entorn més proper -turisme, comerç, cultura, salut i lleure- i alhora cal procurar la seva interacció amb un campus universitari de vocació tecnològica.

 

Amb el suport de: