Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

NODE Garraf s’adhereix al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha celebrat recentment el seu XXI Consell General. A l’acta de la reunió consta l’aprovació de l’adhesió de l’Agència de Desenvolupament Econòmic NODE Garraf com a ens col·laborador.

 

La presència de NODE Garraf en els principals fòrums de participació i representació és una de les directrius endegades per l’agència comarcal. Aquesta línia de proximitat afavoreix els contactes amb els ens promotors d’activitat econòmica.

 

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació constituïda l’any 1997 amb la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità. Avui aplega 50 ajuntaments, 11 organitzacions empresarials, els 2 sindicats majoritaris, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 6 consells comarcals, 6 universitats i diverses institucions vinculades al desenvolupament econòmic.

 

La vinculació de NODE Garraf al Pacte de la Regió Metropolitana té a veure amb l’estratègia industrial que es promou des de l’Agència de Desenvolupament. Un dels eixos d’actuació és el pla de màrqueting per a la vitalització dels polígons d’activitat econòmica. Tot just ara fa uns dies que s’ha presentat el nou espai web en el què s’ofereix la informació del sòl i sostre industrial. A més, des de NODE es treballa en la captació d’inversors i la radicació de noves empreses.

Amb el suport de: