Agència de
Desenvolupament
Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Biblioteca

Acords del Garraf. 1 de març de 2012

Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf

Memòria NODE GARRAF 2014

Memòria NODE GARRAF 2015

Llibre Blanc Cultura 0413

Estrategies pel Garraf 2003-2011

Pacte per la Industria PROPOSTES

Estudi infraestructures i mobilitat Garraf 2009 – Cambra de Comerç

Dossier de Resultats del III Fòrum sobre Medi Ambient i Món Locall

CONJUNTURA:

1. INDEX DE L’ADEPG (anual)

 Index Adeg 2011

Index Adeg 2012

Index Adeg 2013-2014

Index Adeg 2015

2. INFORMES DE CONJUNTURA ECONÒMICA (semestral)

Informe ADEPG  1r. Semestre 2015

3. INFORMES TERRITORIALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Informe territorial 2014

Informe territorial 2015

DOCUMENTACIÓ DE LES JORNADES

22/04/2015 – Taula Rodona – Reducció de la despesa energètica a les empreses dels Polígons

Eines de càlcul del potencial fotovoltaïc i l’eficiència energètica de les naus dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE). L’experiència de Rubí.

Exemple d’una inversió fotovoltaica en una nau industrial i recuperació de l’inversió en 5 anys.

Visió i actuacions de l’Agència de Residus de Catalunya en l’aprofitament de recursos.

Economia circular: conceptes, obstacles i perspectives de futur

Amb el suport de: