Agència de
Desenvolupament
Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Contractació Laboral

Tècnic/a de Turisme març 2017

-Oferta de Treball

-Bases de Contractació

-Instància

-Acta Tribunal de selecció

-2a. Acta Tribunal de Selecció

-Acta Final Tribunal de Selecció i Contractació

Tècnic/a de desenvolupament local octubre 2016

-Oferta de Treball

-Bases de Contractació

-Instància

Acta Tribunal Selecció

 

Tècnic/a de desenvolupament local setembre 2016

-Oferta de Treball

-Bases de Contractació

-Acta Tribunal de Selecció

 

Tècnic/a de desenvolupament local 2015

– Oferta de Treball

– Bases de Contractació

– Acta Tribunal de Selecció

Acta Tribunal Selecció final 09/11/15

 

Substitució per baixa de maternitat Tècnic/a de desenvolupament local en energia i patrimoni natural 2015

– Bases de Contractació

– Acta Tribunal de Selecció 12/04/16

Amb el suport de: