Agència de
Desenvolupament
Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Promoció turística

nodegarraf-garraftour-costabarcelonabanner-garraftour

De manera coordinada sota la marca Costa Barcelona que lidera la Diputació de Barcelona amb totes les comarques implicades, i de la mà amb els municipis del Garraf, treballem amb l’objectiu de captar turistes i visitants a la nostra comarca i de fomentar l’increment de la seva despesa per generar un major impacte econòmic de l’activitat.

Per aconseguir-ho organitzem i/o participem en accions promocionals de deferent tipus, entre les que destaquem:

Edició, actualització i manteniment de suports promocionals

Altres accions de promoció

Intentem captar i col•laborar en totes aquelles accions que poden ajudar a la promoció turística del Garraf, varien cada any segons les necessitats detectades, prioritats establertes i possibilitats pressupostàries.

Participem al Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona, com a ens territorial de promoció turística. Els empresaris i serveis que desitgeu formar part d’aquest Cercle i ser membres actius d’alguna de les seves taules temàtiques podeu contactar amb nosaltres i us explicarem com fer-ho.

Podeu contactar amb nosaltres a turisme@nodegarraf.cat o trucant al 93 810 07 22.

 

 

 

Punts d’Informació Turística

Vols formar-te com a Punt d’Informació Turística (PITs) del Garraf? Posa’t en contacte amb nosaltres turisme@nodegarraf.cat. És un projecte que neix de l’Oficina Tècnica de Turisme, de Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. L’objectiu general del projecte és dotar a les comarques de la província de Barcelona d’un major nombre de […]


Més info


Amb el suport de: