Agència de
Desenvolupament
Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Punts d’Informació Turística

Vols formar-te com a Punt d’Informació Turística (PITs) del Garraf? Posa’t en contacte amb nosaltres turisme@nodegarraf.cat.

És un projecte que neix de l’Oficina Tècnica de Turisme, de Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu general del projecte és dotar a les comarques de la província de Barcelona d’un major nombre de punts d’informació turística (ja siguin entitats públiques o equipaments/serveis turístics privats) que ajudin a complementar el servei d’atenció al turista/visitant i disposin de les eines per informar, orientar i acompanyar al turista/visitant en la seva estada.

Amb aquesta iniciativa es busca millorar la qualitat de la informació turística que s’ofereix en el territori, crear una xarxa d’informació turística públic-privada i donar el reconeixement formal de la tasca d’informar i assessorar que molts dels establiments i serveis turístics ja estan duent a terme.

 

Quins beneficis té el projecte per al participant?
– Dotar de respostes a les peticions d’informació
– Dotar d’eines per suggerir, incentivar i propiciar un servei afegit al turista
– Augmentar la percepció de fiabilitat del servei per part del client
– Disposar d’un sistema de reconeixement del servei d’informació que es dóna al client
– …

Qui pot participar?
Tot tipus d’equipaments i empreses que donin servei a la comarca: cellers, biblioteques, restaurants, museus, botigues, ports, hotels, càmpings, oficines de turisme, policies, empreses d’activitats…


Quins compromisos ha de complir l’adherit?

Assistir a la les sessions formatives organitzades conjuntament per Diputació de Barcelona i per el Consorci de Turisme. El pla de formació consta de 17h repartides en:

– Sessió 1: Contextualització, informació estadística del perfil del visitant que arriba a la comarca…
– Sessió 2: Atenció al client
– Sessió 3: Recursos turístics de la comarca 1
– Sessió 4: Recursos turístics de la comarca 2
– Sessió 5: Sortida de familiarització de recursos de la comarca

Quin cost té i què n’obtinc?
No té cap cost per a l’empresa que s’adhereix i al final del període de formació s’entrega:

– Diploma de reconeixement
– Placa identificativa
– Lliurament d’un dispensador de material
– Tramesa de material promocional
– …

Amb el suport de: