Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

SICTED

Al Garraf tenim un compromís amb la Qualitat Turística

Tot establiment, està lligat al territori en el que està emplaçat alhora que està relacionat directament amb la resta d’establiments, agents, infraestructures, etc. del mateix territori. La suma de tots ells configura la destinació, i el conjunt de les percepcions del client en cadascun dels serveis i situacions viscudes, formen la seva experiència a casa nostra. És aquesta experiència la que determinarà el retorn, els bons comentaris, recomanacions a la tornada i la fidelització del client.

sicted-logo

Participar en el SICTED, dóna l’oportunitat de participar en la millora de la destinació, no només, des de punt de vista de l’establiment individualment, sinó també, des del punt de vista de la destinació globalment, El Garraf.

Aquest és un programa de la Secretaría de Estado de Turismo en col•laboració amb la FEMP, i a les comarques de Barcelona el coordina la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona junt amb els ens gestors de des diverses destinacions participants. Node Garraf és l’ens gestor del projecte a la comarca del Garraf.

sicted

 Actualment al Garraf hi ha
58 establiments/serveis distingits
que treballen amb aquest
 Compromís de Qualitat Turística.

 

 

 Qui s’hi pot adherir?

Entenem com a destinació SICTED la comarca del Garraf, per tant, s’hi poden adherir totes aquelles empreses, establiments o serveis que en formen part, l’activitat de les quals encaixi en algun dels subsectors integrats actualment en el projecte.
Si sou o teniu establiments en una altra comarca consulteu al Consorci de Turisme més proper si participa al projecte.

Com funciona la implantació?

La implantació consta de dues parts: la millora del propi establiment i de la destinació.

La millora del propi establiment

El sistema proposa per la millora de l’establiment l’assoliment d’uns estàndards mínims de qualitat, els requisits que recull el Manual de Bones Pràctiques. Aquests requisits, en alguns casos demanen la creació de documents o l’aplicació de mesures que tenen per objectiu generar millores en la gestió i organització de l’establiment. En molts casos aquests estàndards ja es compleixen de manera total o parcial. Per l’aplicació dels mateixos a l’establiment, s’ofereixen diverses sessions formatives, i vistes al propi establiment.

La millora de la destinació

Es tracta d’un mecanisme que busca la millora contínua de la destinació, el Garraf. Segons l’edició es modifica la tipologia de sessions, que en són un parell.

Com tramitar l’adhesió?

Si esteu interessats en participar al projecte podeu contactar amb nosaltres i us informarem més àmpliament del projecte, terminis d’adhesió, calendaris i quotes turisme@nodegarraf.cat
L’adhesió implica el pagament d’una quota anual.

Més informació del projecte a:  www.calidadendestino.es

 

Amb el suport de: