Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Demografia

La comarca del Garraf té una superfície de 185,10 quilòmetres quadrats, dels quals el 755 són no urbanitzables. Es tracta de la segona comarca més petita de Catalunya, després del Barcelonès, però una de les més densament poblades (143.000 habitants) i amb major potencialitat estratègica.

De fet, el Garraf va experimentar una expansió demogràfica a partir de la dècada dels 90 del segle passat, amb la millora de les comunicacions viària i ferroviària. Durant molts anys en aquest territori es va establir una taxa de creixement demogràfic anual del 3%. Aquest creixement es va centrar, sobretot, als municipis d’Olivella i Canyelles, que se situaven amb una taxa de creixement anual del 9,9% i 5,9% respectivament. Així, la comarca va passar de tenir 76.900 habitants l’any 1991, als 107.600 del 2001, fins a superar els 143.000 habitants actualment.

La comarca es divideix en sis municipis, quatre litorals i dos de muntanya. Els municipis que tenen costa són Cubelles, de 13,5 quilòmetres quadrats i 13.995 habitants (l’any 2010); Vilanova i la Geltrú (capital de la comarca), de 34 quilòmetres quadrats i 66.532 habitants; Sant Pere de Ribes, de 40,8 quilòmetres quadrats i 28.399 habitants i Sitges, de 43,80 quilòmetres quadrats i 28.130 habitants. Els dos municipis de muntanya són Canyelles, de 14,20 quilòmetres quadrats i 4.196 habitants i Olivella, de 38,8 quilòmetres quadrats i 3.405 habitants.

Amb el suport de: