Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Espais per ubicació d’empreses

Els municipis de la comarca del Garraf, som un pol d’atracció de interès per a noves inversions. El “Node Garraf” es presenta amb una triple dimensió, com una ubicació amb un espai privilegiat, com un conjunt d’actius i sobretot com un espai amb capacitat de ser gestionat.

Contribuïm a visualitzar els valors principals de la comarca i posar-los en coneixement, difondre’ls i gestionar-los de manera que arribin al màxim de públic possible, tan a nivell nacional com a l’exterior, persones, empreses i institucions susceptibles de interessar-se per alguns dels actius del territori. Difonem i donem a conèixer el portafoli de productes dels que la comarca del Garraf disposa, i entre els quals podem identificar:

Actius en espais per noves ubicacions

node Garraf impulsa la cohesió, l’equilibri i el desenvolupament dels municipis de la comarca, objectiu que es concreta entre altres, en facilitar la captació d’empreses i inversions que poden veure en el territori-Garraf un espai per instal·lar-se i créixer.

Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles i Olivella, són municipis diferents però que aporten cadascun un gran atractiu i que amb els seus valors es complementen i sumen avantatges competitives susceptibles de ser aprofitades per les empreses per a generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic.

Sitges vila cultural i turística de reconeixement internacional, Vilanova i la Geltrú, centre comercial urbà de serveis de referència, creixent importància turística, centre ferroviari amb diverses àrees d’activitat industrial amb accés al port comercial, nàutic i pesquer. Sant Pere de Ribes centre sociosanitari de referència, completa el mix amb noves capacitats industrials i comparteix espais naturals amb Olivella i destacada l’activitat agrícola i vitivinícola. Cubelles atractiu residencial i de turisme familiar amb important façana marítima i Canyelles vila residencial i referent en activitats en l’esport i la cultura.

Amb el suport de: