Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Gestió Forestal

A partir de l’estudi de la capacitat productiva de biomassa de fàcil accés al Garraf, contribuïm a la detecció de consumidors potencials a la comarca, el suport a l’Associació de propietaris forestals del Massís del Garraf per fomentar i mantenir el territori forestal del Garraf.

Treballem en la promoció i implantació de la gestió forestal sostenible per l’aprofitament de recursos energètics vinculats al territori, incentivant la generació d’activitat empresarial.

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu.

Amb el suport de: