Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

PAE de Vilanova i la Geltrú

Industrial La Plana (Vilanova i la Geltrú)

El PAE La Plana està situat a la part nord de Vilanova i la Geltrú, a l’extraradi, a la zona anomenada de Mas d’en Puig.


Més info


La Bòbila (Vilanova i la Geltrú)

El PAE La Bòbila està situat a la part sud-est de Vilanova i la Geltrú, vorejant, per no dir dins, la zona urbana. Està envoltat a l’est d’una zona verda per on transcorre el Torrent de Santa Magdalena i per habitatge tant al sud, com a l’est o al nord.


Més info


La Pastera (Vilanova i la Geltrú)

El PAE La Pastera està situat a la part nord de Vilanova i la Geltrú, a l’extraradi, al costat de la zona anomenada Eixample Nord i per sota la variant de la carretera C-31.


Més info


Masia en Barreres (Vilanova i la Geltrú)

El PAE la Masia en Barreres està situat a la part nord de Vilanova i la Geltrú, per sobre de la carretera C-31 i vorejant la carretera C-15 (Eix Diagonal) de Vilanova i la Geltrú a Manresa.


Més info


Masia en Frederic (Vilanova i la Geltrú)

El PAE la Masia en Frederic està situat a la part nord de Vilanova i la Geltrú, per sobre de la carretera C-31, vorejant la carretera C-15 (Eix Diagonal) de Vilanova i la Geltrú a Manresa.


Més info


Masia Notari (Vilanova i la Geltrú)

El PAE Masia en Notari està situat a la part nord de la Vilanova i la Geltrú, per sobre de la carretera C-31, vorejant la carretera C-15 (Eix Diagonal) de Vilanova i la Geltrú a Manresa.


Més info


Masia Notari-Pirelli (Vilanova i la Geltrú)

El PAE la Masia en Notari-Pirelli està situat a la part nord de Vilanova i la Geltrú, per sobre de la carretera C-31, vorejant la carretera C-15 (Eix Diagonal) de Vilanova i la Geltrú a Manresa.


Més info


Roquetes I (Vilanova i la Geltrú)

El sector I del PAE Roquetes està situat a la part est de Vilanova i la Geltrú i llinda a l’est amb zones urbanitzades a mig edificar, a l’oest amb el PAE del Torrent de Santa Magdalena, al nord amb les instal•lacions de les pistes d’atletisme i al sud amb l’antiga carretera C-246.


Més info


Roquetes II (Vilanova i la Geltrú)

El sector II del PAE Roquetes està situat a la part est de Vilanova i la Geltrú i llinda a l’est amb el nucli residencial de Les Roquetes ( Sant Pere de Ribes), a l’oest i al nord amb el sector III del PAE Roquetes i al sud també amb zona urbana residencial.


Més info


Roquetes III (Vilanova i la Geltrú)

El sector III del PAE Roquetes està situat a la part est de Vilanova i la Geltrú i llinda a l’est amb El sector II el PAE Roquetes i amb el PAE del Torrent de Santa Magdalena, a l’oest amb el sector I del PAE Roquetes, al nord amb el PAE del Torrent de Santa Magdalena i al sud amb na zona verda i d’equipaments.


Més info


Roquetes IV (Vilanova i la Geltrú)

El sector IV del PAE Roquetes està situat a la part est de Vilanova i la Geltrú i llinda a l’est amb zones urbanitzades i amb els tallers de Renfe-ADiF, a l’oest amb zones residencials, al nord amb el Sector II del PAE Roquetes i al sud amb la línia del ferrocarril i el PAE de la Sínia de les Vaques.


Més info


Roquetes V (Vilanova i la Geltrú)

Coordenades 41°13’20.1″N 1°44’27.4″E Situació, comunicacions i accessibilitat El sector V del PAE Roquetes està situat a la part est de Vilanova i la Geltrú i llinda a l’est amb el sector IV del PAE Roquetes, a l’oest i nord i al sud amb zones d’equipamets diversos (deixalleria, depuradora, etc.). Hi ha instral•lada una gran empresa, […]


Més info


Sector Marquès (Vilanova i la Geltrú)

El PAE del Sector Marquès situat a la part nord de Vilanova i la Geltrú, per sobre de la carretera C-31, vorejant la carretera C-15 (Eix Diagonal) de Vilanova i la Geltrú a Manresa.


Més info


Sínia de les Vaques (Vilanova i la Geltrú)

El PAE la Sínia De les Vaques està situat a la part sud-est de Vilanova i la Geltrú, vorejant la zona urbana per sota de la via del tren, al costat de la Ronda Europa i molt a prop del port comercial.


Més info


Torrent de Santa Magdalena (Vilanova i la Geltrú)

El PAE del Torrent de Santa Magdalena està situat a la part est de Vilanova i la Geltrú, per sota de la carretera C-31 i vorejant la Ronda Europa que porta a la carretera C-15 (Eix Diagonal) de Vilanova i la Geltrú a Manresa.


Més info


Amb el suport de: