Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Estalvi i Eficiència Energètica

L’energia més barata és aquella que no es consumeix. Promovem el desenvolupament d’accions dirigides a provocar l’eficiència i estalvi en els consums energètics dels diferents àmbits de la societat, alhora que es promou l’ús de les energies renovables:

  1. Eines per l’anàlisi i l’optimització de consums: Es faciliten eines de comptabilitat energètica donant suport per a la seva implantació i/o gestió a administracions locals, empreses i particulars que així ho sol•licitin, per tal de poder analitzar i optimitzar els consums d’electricitat, aigua, gas natural, gasoil, glp… Promoció de la implantació de sistemes de control i gestió de consums en edificis.
  2. Promoció de l’ús d’Energies Renovables: Incentivar el canvi tecnològic de sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària per altres que funcionin amb energies renovables.
  3. Rehabilitació energètica d’Edificis: Promovem l’Estratègia per a la Rehabilitació d’Edificis al Garraf amb el suport dels diferents col•lectius implicats en el sector.
  4. Difusió i Sensibilització: A consumidors públics i privats de l’ús de les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica i el respecte al medi ambient i patrimoni natural a la comarca del Garraf.

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu.

 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I RENOVABLES, CLAU PER UNA MAJOR COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

Amb el suport de: