Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Nova activitat Empresarial

Una de les bases del Desenvolupament Local és la generació d’activitat des del propi territori. Node Garraf dóna suport i fomenta noves iniciatives i col·laboracions empresarials.

ANTENA CAE GARRAF – CALIDOSCOOP:

Node Garraf és l’antena territorial de CALIDOSCOOP

Què és la Cooperativa d’Activitats i Emprenedoria Calidoscoop?

Es tracta d’un projecte d’innovació social pura en matèria de generació d’empresa i creació d’ocupació, inspirat en el model francès de Coopératives d’Activités et Emploi, amb més de 15
anys d’èxit provat, en ple procés d’extensió a d’altres països europeus.

La CAE és una incubadora-acceleradora de projectes empresarials de persones emprenedores que veuen en l’autoocupació una alternativa sòlida al treball per compte aliena.
L’empresa social Calidoscoop impulsa la primera CAE de l’estat espanyol després d’un estudi exhaustiu per adaptar el model francès a la normativa i cultura emprenedora catalana i replicar
la metodologia CAE per arreu del territori.

Mitjançant la CAE, Calidoscoop dóna una resposta autèntica i real als reptes de tantes persones del país (desocupades o no) amb motivacions i aptituds emprenedores amb idees de
negoci viables o projectes empresarials en fase de start up. La CAE és un complement eficaç Als dispositius clàssics d’atenció a persones emprenedores.

Impuls de noves empreses i activitats

Node Garraf ofereix, impulsa i dóna suport als nous empresaris.


Més info


Recolzament de l’Economia social i solidària

Node Garraf dóna suport al desenvoupament d’inicitives empresarials en el marc de l’Economia Social. aracoop  


Més info


Foment de la cooperació empresarial

Fomentem la col·laboració entre empreses del territori amb l’objectiu de que impulsin noves activitats i ocupació. Suport a la Xarxa d’Empreses Energètiques del Garraf (XEEG) Suport al Programa:


Més info


Recolzament de l’Economia local

Node Garraf es recolza en els actius productius del territori per fomentar nova activitat empresarial. Xarxa de Productes de la terra  


Més info


Amb el suport de: