Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Programa: “Invest Garraf”

El Programa “Invest in Garraf” és una actuació de Node Garraf encaminada a posar en valor els actius de la comarca a fi de facilitar i crear condicions per atraure inversors que es vulguin establir al territori.

 

Infraestructura econòmica local

Els Polígons d’Activitat Econòmica, el Coworks, els vivers d’empreses, els parcs científics i tecnològics, són espais que la comarca ofereix als nous inversors | Els ports, les escoles, la universitat, les empreses, … són altres actius i infraestructures que la comarca facilita per a la instal·lació de nous inversors.


Més info


Amb el suport de: