Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Promoció turística

nodegarraf-garraftour-costabarcelonabanner-garraftour

De manera coordinada sota la marca Costa Barcelona que lidera la Diputació de Barcelona amb totes les comarques implicades, i de la mà amb els municipis del Garraf, treballem amb l’objectiu de captar turistes i visitants a la nostra comarca i de fomentar l’increment de la seva despesa per generar un major impacte econòmic de l’activitat.

Per aconseguir-ho organitzem i/o participem en accions promocionals de deferent tipus, entre les que destaquem:

Edició, actualització i manteniment de suports promocionals

Altres accions de promoció

Intentem captar i col•laborar en totes aquelles accions que poden ajudar a la promoció turística del Garraf, varien cada any segons les necessitats detectades, prioritats establertes i possibilitats pressupostàries.

Participem al Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona, com a ens territorial de promoció turística. Els empresaris i serveis que desitgeu formar part d’aquest Cercle i ser membres actius d’alguna de les seves taules temàtiques podeu contactar amb nosaltres i us explicarem com fer-ho.

Podeu contactar amb nosaltres a turisme@nodegarraf.cat o trucant al 93 810 07 22.

 

 

 

Punts d’Informació Turística

Per quart any treballarem en el desplegament del projecte de Diputació de Barcelona Punts d’Informació Turístic (PITs). L’objectiu general del projecte és dotar a les comarques d’un major nombre de punts d’informació turística (siguin entitats públiques o equipaments/serveis turístics privats) que ajudin a complementar el servei d’atenció al turista/visitant i disposin de les eines per informar, orientar i acompanyar al turista/visitant en la seva estada. Amb aquesta […]


Més info


Amb el suport de: