Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Eines per a la competitivitat

Estudis i Dades Turístiques

Cal conèixer les necessitats d’aquesta demanda, saber què els agrada, qui són i d’on venen, i per tant disposar de dades turístiques que ens ajudin a la presa de decisions i planificació, que posem al vostre abast, fent feina de manera conjunta amb el territori i el LABTurisme de la Diputació de Barcelona.

En aquest àmbit volem destacar els següents projectes:

EDDETUR Turistes Costa Barcelona

L’objectiu d’aquest projecte és obtenir dades del perfil i la satisfacció de la demanda, de moment, dels turistes que ens visiten, per tant, aquells que pernocten a la destinació. Hi ha a disposició del sector els anomenats Estudis de caracterització del turista de Costa Barcelona.

Província de Barcelona i Garraf

2015turistesProvincia

Turistes Província Barcelona 2015

2015turistesGARRAF

Turistes Garraf 2015

2014turistesCostaBarcelona

Turistes Costa Barcelona 2014

2014turistesGARRAF

Turistes Garraf 2014

2013turistesCostaBarcelona

Turistes costa Província Barcelona 2013

2013turistesGARRAF

Turistes Garraf 2013

2012turistesCostaBarcelona

Turistes costa Província Barcelona 2012

 

Tourist Data System E-Ocupació i E-Preus

És una eina de recollida on-line de dades dirigida a establiments d’allotjament, des de la qual es poden obtenir indicadors de tot un seguit de variables de la pròpia empresa i alhora comparar-les amb les d’escala comarcals, d’establiments de la mateixa categoria, entre d’altres.

Es mesuren les variables com la taxa ocupació, % espanyols respecte a estrangers, % pernoctacions de cadascun dels mercats estrangers, mitjana de nits d’estada, valoracions sobre l’ocupació i sobre la marxa del negoci, preu mig de venda de l’habitació doble en les en les principals plataformes de reserva i touroperadors on-line.

És un canal eficaç perquè les empreses disposin d’informació en el moment que la necessiten, dades que faciliten la presa de decisions tant a la pròpia empresa com a les destinacions.

http://diba.tds.pct-turisme.cat/ 

Si ets un allotjament turístic (Hotels, Càmpings, Establiments de Turisme Rural) i vols adherir-te al projecte, i per tant, poder fer ús de la plataforma que posa a la vostra disposició el LABTurisme, posa’t en contacte amb nosaltres, et direm com fer-ho. Actualment és un servei gratuït.

Estudis i documents

A la nostra biblioteca pots consultar altres estudis i documents que poden ser d’interès.

Consulta més dades turístiques al  logo_labturisme

Formació

El coneixement és una eina que podem gestionar per a ser més eficients, competitius i ser capaços d’adaptar-nos a l’entorn canviant el qual ens trobem. Hem d’estar preparats i tenir les capacitats necessàries per poder tractar els nostres clients de manera adient. La formació del nostre personal és clau.

Des de l’àmbit de Turisme de Node Garraf, volem posar a l’abast les formacions especialitzades al sector turístic, fent redifusió de les formacions a les empreses interessades i captant formacions per a que es celebrin en el territori i sigui més fàcil poder-les gaudir.

Des de fa anys, col•laborem amb la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona per portar al territori la programació dels Tallers de Turisme.

Biosphere

El projecte: L’any 2017 la Diputació de Barcelona va implantar la certificació de turisme sostenible BIOSPHERE a la província de Barcelona, a través de les 3 marques turístiques Costa de Barcelona, Paisatges de Barcelona i Pirineus de Barcelona. Vista la tendència del mercat, s’ha cregut necessari fer un pas endavant i potenciar un sistema que […]


Més info


Amb el suport de: